Πιστοποίηση ελληνομάθειας 2018

Mε την έγκριση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας από το 2010 λειτουργεί στη Ζυρίχη εξεταστικό κέντρο για την πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνομάθειας.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις

Η χρησιμότητα και η χρηστικότητα του πιστοποιητικού ελληνομάθειας

Το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας:

  • δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός άλλου πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων του

  • αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας του κατόχου στην αγορά εργασίας

  • θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελμάτων στην Ελλάδα

  • δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. (το ΑΣΕΠ σε κάθε προκήρυξή του προσδιορίζει το επίπεδο του απαιτούμενου πιστοποιητικού για χρήση στο δημόσιο)

  • δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Γ΄ επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (υπ. απόφαση Φ 152/Β6/1504/30-5-2001 – ΦΕΚ 659 Τ. Β΄). Για να υπαχθεί ένας υποψήφιος στην κατηγορία αυτή, πρέπει ο ίδιος και οι δύο γονείς του να μην είναι Έλληνες.

  • δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, κράτων-μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού Δ΄ επιπέδου να αποδείξουν την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμούν να διεκδικήσουν διορισμό στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας τους την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους.  Πρέπει ωστόσο να συστήνεται στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και του Γ2 επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δε διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι.

Οι εξετάσεις που γίνονται σε επτά επίπεδα (Α1 (παιδιά/έφηβοι), Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2), για το 2018 θα διεξαχθούν

την Τρίτη 15, Τετάρτη 16 και Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

στο

Πολιτιστικό Κέντρο » “Αγιος Δημήτριος»

Wasserwerkstrasse 92

8037 Ζυρίχη

 

Οι ώρες των εξετάσεων και το ποσό συμμετοχής είναι

Α1 (παιδιά 8-12 ετών) Τρίτη 15 ΜαΪου 2018  9:00* 85 CHF **
Α1 (έφηβοι/ενήλικες) Τρίτη 15  ΜαΪου 2018  9:00* 85 CHF **
Α2 Τρίτη 15 ΜαΪου2018 13:00* 85 CHF **
Β1 Τρίτη 15 ΜαΪου 2018 17:00* 85 CHF **
Β2 Τετάρτη 16 ΜαΪου 2018  9:00* 95 CHF **
Γ1 Τετάρτη 16 ΜαΪου 2018 14:00* 95 CHF **
Γ2 Πέμπτη 17 ΜαΪου 2018  9:00* 95CHF **
* Αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές
**  Για να αποφύγουμε το επιπλέον κόστος της διπλής μετατροπής από και σε ελβετικά φράγκα κατά την πληρωμή στο εξεταστικό κέντρο και αργότερα κατά την αποστολή του ποσού στο ΚΕΓ, σας παρακαλούμε να κάνετε την πληρωμή σε ελβετικά φράγκα.

Υπογραμίζεται ότι σε καμιά περίπτωση και για κανένα λόγο δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής που καταβάλεται από τους υποψήφιους, αν τελικά δεν πάρουν μέρος στις εξετάσεις.

Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να συμπληρώνεται πολύ προσεκτικά. Το ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα, όπως ακριβώς είναι γραμμένο στο αποδεικτικό ταυτότητας που προσκομίζουν οι υποψήφιοι ή όπως επιθυμείτε να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό (δηλαδή με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες). Πολύ προσεκτικά πρέπει να σημειώνεται και το επίπεδο στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας δεν αναγνωρίζει κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται σε δήλωση του επιπέδου από τη στιγμή που θα παραλάβουν τις αιτήσεις.

Μαζί με την αίτηση τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν για στατιστικούς λόγους ένα ερωτηματολόγιο και να υποβάλουν αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητάς τους (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.) στο εξεταστικό κέντρο.

Η αίτηση και το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθούν ηλεκτρονικά. Η «ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου» μπορεί να υποβληθεί από 1 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 18 Μαρτίου 2018 25 Μαρτίου 2018 (παράταση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ακολουθώντας προσεκτικά τα βήματα και τις οδηγίες που δίνονται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν την βοήθεια το εξεταστικού κέντρου για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους, μπορούν να στείλουν την έντυπη αίτηση στη διεύθυνση που σημειώνεται παρακάτω από 1 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2018  23 Μαρτίου 2018 (μετά την παράταση της προθεσμίας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο των στοιχείων.

ΈΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε την έντυπη αίτηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής:

  • το όνομα και το επώνυμο σας πρέπει να είναι γραμμένο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ είτε όπως είναι γραμμένο στο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητας σας είτε όπως επιθυμείτε να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό (με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες).
  • σημειώστε προσεκτικά το επίπεδο που θέλετε να εξεταστείτε.

Το εξεταστικό κέντρο έχει
αριθμό: 41003
όνομα: Πολιτιστικό κέντρο «Άγιος Δημήτριος»

2. Ερωτηματολόγιο (προσοχή: διαφορετικό για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 χρονών!)

3. Αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου της αυτότητας σας (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κλπ.)

Αιτήσεις συμμετοχής και ερωτηματολόγια:

Επίπεδο Α1 (παιδιά 8-12 ετών):

Επίπεδα Α1 (έφηβοι/ενήλικες), A2, Β1, Β2, Γ1, Γ2:

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις συμμετοχής, το ερωτηματολόγιο και το αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητητας πρέπει να αποσταλλούν στη διεύθυνση:

Christos Frouzakis
Sesslerweg 18
8802 Kilchberg

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται δεκτή αφού πρώτα πληρωθούν τα εξέταστρα στο λογαριασμό :

Konto: 1100-2721.173
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
Zugunsten von: Verb. Griech. Elternverein «ARISTOTELES», 8037 Zürich
Rubrik: PRÜFUNGSCENTER
IBAN: CH16 0070 0110 0027 2117 3

Για να αποφεύγονται προβλήματα σας παρακαλούμε να σημειώνετε το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου στην επιταγή σαν λόγο πληρωμής.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Ιωάννα Σπηλιώτη, υπεύθυνη εξετάσεων 

044 364 67 88 & 078 967 50 42 (Δευτέρα ως Παρασκευή: 9:00 – 15:30 και Τετάρτη μόνο 9:00 – 11:30)

 

Χρίστος Φρουζάκης, γραμματεία

044 632 79 47 (Τρίτη και Πέμπτη 14:30 – 17:30)

 

emails