Έναρξη μαθημάτων Γ΄ Γυμνασίου στο Ελληνικό Σχολείο Apfelbaum

Στο Ελληνικό Σχολείο Apfelbaum θα ανοίξει για το σχολικό έτος 2017/18 τάξη Γ΄ Γυμνασίου. Σκόπος της τάξης αυτής είναι να προετοιμάσει τους μαθητές για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας Γ1. (Πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση θα βρείτε στον παρακάτω ιστότοπο:http://www.aristotelis-zh.ch/?page_id=34 )

Για εγγραφές για το σχολικό έτος 2017/18, επιλέξτε Γυμνάσιο και γράψτε στα σχόλια ότι θέλετε το παιδί σας να εγγραφεί στην Γ΄Γυμνασίου.