Σχολεία

Για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό σχολείο, χρειάζεται ένα πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού, που εκδίδεται από τον Δήμο που το παιδί είναι εγγεγραμμένο στην Ελλάδα, ή ένα Geburtsschein από τις αντίστοιχες ελβετικές αρχές.

Τα ελληνόγλωσσα σχολεία (Τμήματα Μητρικής Γλώσσας) που λειτουργούν στο καντόνι της Ζυρίχης είναι:  

Triton – Winterthur – Bungertwies – Apfelbaum