Εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας 2020

Διεξαγωγή των εξετάσεων Οκτωβρίου 2020

Σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID19 που θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ώστε αυτές να διεκπεραιωθούν με τον όσο το δυνατό πιο ασφαλή τρόπο για όλους τους συμμετέχοντες:

 • Στον χώρο του εξεταστικού κέντρου επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι υποψήφιοι. Οι συνοδοί των μικρών υποψηφίων θα μπορούν να τους παραλάβουν μετά το τέλος και της προφορικής εξέτασης.

 • Η ακριβής ώρα της προφορικής εξέτασης για κάθε υποψήφιο θα αναρτηθεί στην είσοδο του εξεταστικού κέντρου για να γνωρίζουν οι συνοδοί ποια ώρα πρέπει να βρίσκονται έξω από το εξεταστικό κέντρο για την παραλαβή των υποψηφίων και να αποφευχθεί τυχόν συνωστισμός. Σε περίπτωση καθυστέρησης των συνοδών οι ανήλικοι υποψήφιοι μπορούν να περιμένουν μέσα στο εξεταστικό κέντρο.

 • Όλοι οι υποψήφιοι ανεξαρτήτως ηλικίας υποχρεούνται να φορούν μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξεταστικό κέντρο με εξαίρεση κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων, όπου θα τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που έχουν συμπτώματα κρυολογήματος ή συναφούς ίωσης (όπως βήχα κλπ.) υποχρεούνται να φορούν μάσκα και κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

 • Στα διαλείμματα θα διατεθεί στους υποψηφίους νερό, αναψυκτικό και σνακ σε ατομική συσκευασία.

 • Παρακαλούμε τους υποψήφιους και τους συνοδούς τους να αποφύγουν τον συνωστισμό μπροστά από την είσοδο του εξεταστικού κέντρου.


Ημερομηνίες εξετάσεων

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποίησε τις ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας σε αντικατάσταση αυτών που αναβλήθηκαν τον Μάιο του 2020 λόγω της πανδημίας.

Διευκρινίσεις ως προς τις εγγραφές:

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει την εγγραφή τους για τις εξετάσεις του Μαΐου κατά την προηγούμενη περίοδο εγγραφών έχοντας καταθέσει και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό για τα εξέταστρα, θα μεταφερθούν αυτομάτως στη νέα εξεταστική του Οκτωβρίου 2020. Δε χρειάζεται να κάνουν καμία άλλη ενέργεια.

Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής για τις εξετάσεις του Μαΐου, αλλά δεν έχουν καταθέσει ακόμα το ποσό των εξέταστρων, μπορούν να τα καταθέσουν από 1η μέχρι 28η Ιουνίου 2020.

Κατά την περίοδο των νέων εγγραφών, δηλαδή από 1 μέχρι 28 Ιουνίου 2020:

α) οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής κατά την προηγούμενη περίοδο εγγραφών σε περίπτωση που επιθυμούν να αλλάξουν επίπεδο εξέτασης, έχουν το δικαίωμα, εφόσον καταβάλουν τα εξέταστρα που αντιστοιχούν στο νέο επίπεδο εξέτασης.

β) Δικαίωμα διαγραφής από τον κατάλογο των υποψηφίων καθώς και επιστροφής του ποσού των εξέταστρων που έχουν καταβάλει, σε περίπτωση που για δικούς τους λόγους δεν μπορούν να εξεταστούν κατά την περίοδο του Οκτωβρίου, έχουν μόνο οι υποψήφιοι που είχαν ολοκληρώσει την εγγραφή τους κατά την προηγούμενη περίοδο εγγραφών(Φεβρουάριο/Μάρτιο 2020) έχοντας ήδη καταβάλει το ποσό των εξέταστρων πριν από την ανακοίνωση της νέας ημερομηνίας εξετάσεων του Οκτωβρίου.


Εξεταστικό Κέντρο Ζυρίχης

Mε την έγκριση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας από το 2010 λειτουργεί στη Ζυρίχη εξεταστικό κέντρο για την πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνομάθειας.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις

Η χρησιμότητα και η χρηστικότητα του πιστοποιητικού ελληνομάθειας

Το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας:

 • δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός άλλου πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων του

 • αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας του κατόχου στην αγορά εργασίας

 • θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελμάτων στην Ελλάδα

 • δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. (το ΑΣΕΠ σε κάθε προκήρυξή του προσδιορίζει το επίπεδο του απαιτούμενου πιστοποιητικού για χρήση στο δημόσιο)

 • δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Γ΄ επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (υπ. απόφαση Φ 152/Β6/1504/30-5-2001 – ΦΕΚ 659 Τ. Β΄). Για να υπαχθεί ένας υποψήφιος στην κατηγορία αυτή, πρέπει ο ίδιος και οι δύο γονείς του να μην είναι Έλληνες.

 • δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, κράτων-μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού Δ΄ επιπέδου να αποδείξουν την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμούν να διεκδικήσουν διορισμό στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιου που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας τους την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Πρέπει ωστόσο να συστήνεται στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και Γ2 επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δεν διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι.

Οι εξετάσεις που γίνονται σε επτά επίπεδα (Α1 (παιδιά/έφηβοι), Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2) θα διεξαχθούν στο

Πολιτιστικό Κέντρο ” Άγιος Δημήτριος”

Wasserwerkstrasse 92

8037 Ζυρίχη

Οι μέρες και ώρες των εξετάσεων καθώς και το ποσό συμμετοχής είναι

Α1 (παιδιά 8-12 ετών) Τρίτη 13 Οκτωβρίου  πρωί* 75 CHF **
Α1 (έφηβοι/ενήλικες) Τρίτη 13 Οκτωβρίου  πρωί* 75 CHF **
Α2 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου  πρωί* 75 CHF **
Β1 Πέμπτη 15 Οκτωβρίου  πρωί* 75 CHF **
Β2 Παρασκευή 16 Οκτωβρίου πρωί* 80 CHF **
Γ1 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου μεσημέρι* 80 CHF **
Γ2 Τρίτη 13 Οκτωβρίου μεσημέρι* 80 CHF **

* Αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές.

**  Για να αποφύγουμε το επιπλέον κόστος της διπλής μετατροπής από και σε ελβετικά φράγκα κατά την πληρωμή στο εξεταστικό κέντρο και αργότερα κατά την αποστολή του ποσού στο ΚΕΓ, σας παρακαλούμε να κάνετε την πληρωμή σε ελβετικά φράγκα. Η διαφορά από τα εξέταστρα του ΚΕΓ (65 και 73 ευρώ αντίστοιχα) είναι για την κάλυψη των εξόδων του εξεταστικού κέντρου Ζυρίχης.

Υπογραμμίζεται ότι σε καμιά περίπτωση και για κανένα λόγο δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής που καταβάλλεται από τους υποψήφιους, αν τελικά δεν πάρουν μέρος στις εξετάσεις.

Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να συμπληρώνεται πολύ προσεκτικά. Το ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα, όπως ακριβώς είναι γραμμένο στο αποδεικτικό ταυτότητας που προσκομίζουν οι υποψήφιοι ή όπως επιθυμείτε να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό (δηλαδή με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες). Πολύ προσεκτικά πρέπει να σημειώνεται και το επίπεδο στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας δεν αναγνωρίζει κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται σε δήλωση του επιπέδου από τη στιγμή που θα παραλάβουν τις αιτήσεις.

Μαζί με την αίτηση τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν για στατιστικούς λόγους ένα ερωτηματολόγιο και να υποβάλουν αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητάς τους (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.) στο εξεταστικό κέντρο.

Η αίτηση και το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθούν ηλεκτρονικά. Η “ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου” μπορεί να υποβληθεί από 1 Ιουνίου μέχρι και τις 28 Ιουνίου 2020 μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ακολουθώντας προσεκτικά τα βήματα και τις οδηγίες που δίνονται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν την βοήθεια το εξεταστικού κέντρου για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους, μπορούν να στείλουν την έντυπη αίτηση στη διεύθυνση που σημειώνεται παρακάτω από 1 Ιουνίου μέχρι και τις 25 Ιουνίου 2020 ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο των στοιχείων.

ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε την έντυπη αίτηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής:

 • το όνομα και το επώνυμο σας πρέπει να είναι γραμμένο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ είτε όπως είναι γραμμένο στο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητας σας είτε όπως επιθυμείτε να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό (με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες)

 • σημειώστε προσεκτικά το επίπεδο που θέλετε να εξεταστείτε

Το εξεταστικό κέντρο έχει
αριθμό: 41003
όνομα: Πολιτιστικό κέντρο “Άγιος Δημήτριος”

2. Ερωτηματολόγιο (προσοχή: διαφορετικό για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 χρόνων)

3. Αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου της αυτότητας σας (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κλπ.)

Αιτήσεις συμμετοχής και ερωτηματολόγια:

– Επίπεδο Α1 (παιδιά 8-12 ετών) / Level A1 (for children 8-12):

– Επίπεδα Α1 (έφηβοι/ενήλικες), A2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 / Levels A1 (for adolescents and adults), A2, B1, B2, C1 and C2:

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις συμμετοχής, το ερωτηματολόγιο και το αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητητας πρέπει να αποσταλλούν στη διεύθυνση:

Christos Frouzakis
Sesslerweg 18
8802 Kilchberg

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται δεκτή αφού πρώτα πληρωθούν τα εξέταστρα στο λογαριασμό :

Konto: 1100-2721.173
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
Zugunsten von: Verb. Griech. Elternverein “ARISTOTELES”  8037 Zürich
Rubrik: PRÜFUNGSCENTER
IBAN: CH16 0070 0110 0027 2117 3

Για να αποφεύγονται προβλήματα σας παρακαλούμε να σημειώνετε σαν λόγο πληρωμής  το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας προσφέρει διαγνωστικές δοκιμασίες για μια πρώτη εκτίμηση του βαθμού κατοχής της ελληνικής γλώσσας

http://www.greek-language.gr/certification/tests/index.html 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δείγματα εξεταστικών θεμάτων για όλα τα επίπεδα μπορείτε να βρείτε στο

http://www.greek-language.gr/certification/node/12.html

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Ιωάννα Σπηλιώτη, υπεύθυνη εξετάσεων

044 364 6788    και   078 967 5042 (Δευτέρα ως Παρασκευή: 9:00 – 15:30 και Τετάρτη μόνο 9:00 – 11:30)

Χρίστος Φρουζάκης, γραμματεία

044 261 9882 (Τρίτη και Πέμπτη 14:30 – 17:30)

email:

emails