Επικοινωνία

Griechischer Elternverein HSK Zürich “Aristotelis”
Rousseaustrasse 17
CH-8037 Zürich

Διοικητικό συμβούλιο

Αθηνά Καράμπελα

(προσωρ.) Πρόεδρος

aristotelis@aristotelis-zh.ch
Αντιπρόεδρος
Μαργαρίτα Συρίδου Γραμματέας
Μαρία Ιωαννίδη Ταμίας
Στέλλα Πολάκη Σύμβουλος
Πέτρος Λαγκουβάρδος Σύμβουλος
Ιωάννης Κοκκαλιάρης Σύμβουλος
Γεώργιος Νικολαΐδης Σύμβουλος